Google
FreeApps4Android
HTC HD2 תוכנות ומשחקים ל
החלקה יפנית, החלקת קארטין - Hair Masters
גלידות פלדמן

6.2.08

Shift v1.05 GamePocket PC Hebrew Freeware: Shift v1.05 Game

Shift v1.05 Game

משחק שהשליטה בו היא באמצעות כפתורי החומרה או לחיצות על שולי המסך, אין צורך בסטילוס. מטרת המשחק היא לחבר שלוש קוביות דומות ולהעלים אותם. כל לחיצה לצד מסויים מזיזה את כל הקוביות הפנויות לאותו הכיוון , פשוט , מהנה וממכר

WM2003, WM5, WM6 :דרישות
Mollusk :יוצר
הורדה

My Mobiler v1.2Pocket PC Hebrew Freeware: My Mobiler v1.2

My Mobiler v1.2

תוכנה המציגה את מסך הפוקט על המחשב הביתי, ניתן לשלוט בפוקט באמצעות העכבר והמקלדת, ניתן להעתיק קבצים בין הפוקט והמחשב, ניתן לפתוח קבצים בפוקט ואפילו לשחק במשחקים שבפוקט על המחשב הבייתי, ההתקשרות באמצעות חיבור כבל או חיבור איי-פי

WM2003, WM5, WM6 :דרישות
MTUX :יוצר
הורדה

 
eXTReMe Tracker